Om fyret

Hammeren Fyr er et anduvningsfyr på Hammeren. Det er opført 1872 og nedlagt 1990. Fyrets forgænger var et kulfyr, opført 1802 og moderniseret 1837. Men dette blev nedlagt 1872 efter beslutningen om at bygge et nyt og større fyr på Ørnebjerget, hvor der ikke var tåge.

I 1895 besluttedes det at bygge et nyt fyr, Hammer Odde Fyr, denne gang på den lavere Hammer Odde, øens nordligste punkt.
Hammeren Fyr vedblev dog at virke frem til 1990, hvorefter fyr og fyrbygninger i 1992 overgik fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen.

Et anduvningsfyr, som dette på Hammeren, er et stort fyr der som regel har en stor linse. Den giver de søfarende mulighed for at fastslå deres position i forhold til et andet kendt punkt på land ved hjælp af triangulering.

Hammerfyr er opført i bornholmsk granit og 21 m højt med en flammehøjde på 91 m.o.h. Fyrets højde viste sig dog at være et problem, da lavthængende skyer ofte medførte at lyset ikke rakte langt nok.

Fyret er det højest beligende på Bornholm, men ikke det højeste. Den ære tilfalder søsterfyret på Dueodder der med sine 47 meter, altså mere end dobbelt så højt som det på Hammeren, er Danmarks højeste fyr.

Linsen i fyret er en såkaldt Fresnel-linse. Fresnel-linserne stammer fra Frankrig hvor de er opfundet af fysikeren Augustin Jean Fresnel.