Fyrtårnet på Ørnebjerg


Fra 1872 til i dag

Ørnebjergs højestepunkt er 82 meter over havet og det var her det 21 meter høje granittårn fra 1872 blev opført. Tårnet er bygget af granit hugget ud af den omkringliggende klippe og forsynet med et linsehus i bronze. I linsehuset sidder et fransk linseapperat: en 2,59 meter høj fresnel-linse og en 5-vægers moderatørlampe. I tilknytning til fyret ligger fyrmesterboligen og tæt ved ligger de bygninger, der tidligere tjente som bolig for fyrassistenterne.

Fyrets lyskilde

Fyrtårnet var fra begyndelsen et anduvningsfyr og udsendte fast hvidt lys. Senere blev der tilføjet en blinkemekanisme. Blinkene blev frembragt af en skærm der bevægede sig op og ned omkring lyskilden, det blev trukket af et urværk i fyrets midte. Blinkene gjorde det lettere at kende fyret fra havet. I 1907 blev fyret moderniseret med en glødenetsbrænder til petroleum der senere blev skiftet ud med en elektrisk glødepære.

Issignaler i Østersøen

Foran på fyret var et hvidkalket område, her var der fire jernstænger med snoretræk, hvorfra man kunne sætte issignaler på, det blev etableret i 1884. I dag ses tydeligt rustudtrækket på fyrets nordside, mange tror fejlagtigt at det er stenene, der giver den rustrøde farve, kalken kunne stadig ses op i 1970erne, men er i dag vasket af og kun rustudtrækningerne er tilbage.

Udbygningen af fyrvæsenet

Det nævnes ofte, at oprettelsen af Hammerodde fyr skyldtes vanskeligheder med at se lyset fra Hammeren Fyr i tåget og diset vejr. Hammeren Fyr ligger meget højt og fyret rager op over tågen, når den lægger sig langs kysten. Men Hammerodde Fyr var ikke en erstatning for Hammeren Fyr da man i 1895 opførte det, snarere var det et supplement og de to fyr var i drift samtidig i næsten 100 år.

Afvikling og genopstand

Hammeren Fyr lyste frem til 1990, hvorefter fyr og fyr bygninger i 1992 overgik fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen. Siden 2011 har fyret igen sendt lys ud over Østersøen. Dette lys har ingen navigationsmæssig betydning, men minder de sejlende om en tid der engang var.

Forrige: Fyrtårnet på Stejlebjerg