Kommendant Løvenørn var i 1799 draget til Hammeren for at udvælge et passende sted til et nyt søfyr. Valget fald på Sejlebjerg ved Gamle Dam. I løbet af 1801 blev der anlagt en vej mellem Sæne (Hammerhavn) og Sandvig. Det blev i starten slet og ret kaldet “Fyhr”. Fyret var et ottekantet kulfyr på 7 meters højde. Fyrinspektør Pedersen flyttede som den første ind i inspektørboligen. Fundamenterne efter disse huse kan man i dag se hvis man går ad stien mod Krystalsøen fra Hammeren Fyr.

Fyret tændtes for første gang den 21. juni 1802 og kunne begynde at lede skibene uden om Hammeren til stor glæde for de sejlende. Men mindre for medlemmerne af Sandvig Bjergelav, da de nu fik færre indtægter fra vraggods. Fyret var en stenkulsfyr og ifølge optegnelserne skulle der bruges en skæppe kul i timen. Det løb op i en hel sæk kul for hver 6 timers mørke.

Fyret blev moderniseret i 1837, hvor det gamle kulfyr blev skiftet ud med et spejlfyr, der afgav et fast hvidt lys og igen i 1854 hvor kulfyret blev skiftet ud med et oliefyr. På herredskortet fra 1864 var fyret fortsat placeret på Stejlebjerg mens Inspektørboligen ses opført længere mod nord. Fyret blev nedlagt i 1872 efter beslutningen om at bygge et nyt og større fyr på Ørnebjerget.

Det nuværende fyrtårn

I 1872 blev det nuværende tårn på 21 meter bygget af lokal Bornholmsk granit. Fyret blev forsynet med fast linseapparat fra Frankrig, en fresnel-linse og en 5-vægers moderatørlampe. Ved hjælp af anduvningsfyr, som dette på Hammeren, med store kraftige linser, kunne søfarende fastslå deres position ved hjælp af triangulering.

Fyret blev i 1889 til et blinkende fyr via en mekanisk formørkelse, en skærm bevægede sig op og ned omkring lampen. Lampen blev i 1907 udskiftet med en glødenetsbrænder til petroleum og senere igen til en elektrisk glødelampe.

I 1895 besluttedes det at bygge et nyt fyr, Hammer Odde Fyr, denne gang på den lavere Hammer Odde, øens nordligste punkt. Hammeren Fyr vedblev at virke frem til 1990, hvorefter fyr og fyr bygninger i 1992 overgik fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen.

I tilknytning til fyret ligger fyrmesterboligen. Over for fyrmesterboligen ligger de bygninger, der tidligere tjente som bolig for fyrassistenterne. Langs stierne i området kan du stadig se de stengærder, der engang indhegnede fyrmesterhaverne, hvor familierne på fyret dyrkede deres grøntsager.

Hammerfyret på Ørnebjerg ligger på Hammerknudens højeste punkt 82 meter over havet. Fyret er det højest beliggende på Bornholm, men ikke det højeste. Den ære tilfalder søsterfyret på Dueodde der med sine 47 meter, er mere end dobbelt så højt som det på Hammeren.