Det nuværende fyrtårn

I 1872 blev det nuværende tårn på 21 meter bygget af lokal Bornholmsk granit. Fyret blev forsynet med fast linseapparat fra Frankrig, en fresnel-linse og en 5-vægers moderatørlampe. Ved hjælp af anduvningsfyr, som dette på Hammeren, med store kraftige linser, kunne søfarende fastslå deres position ved hjælp af triangulering.

Fyret  blev i 1889 til et blinkende fyr via en mekanisk formørkelse, en skærm bevægede sig op og ned omkring lampen. Lampen blev i 1907 udskiftet med en glødenetsbrænder til petroleum og senere igen til en elektrisk glødelampe.

I 1895 besluttedes det at bygge et nyt fyr, Hammer Odde Fyr, denne gang på den lavere Hammer Odde, øens nordligste punkt. Hammeren Fyr vedblev at virke frem til 1990, hvorefter fyr og fyr bygninger i 1992 overgik fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen.

I tilknytning til fyret ligger fyrmesterboligen. Over for fyrmesterboligen ligger de bygninger, der tidligere tjente som bolig for fyrassistenterne. Langs stierne i området kan du stadig se de stengærder, der engang indhegnede fyrmesterhaverne, hvor familierne på fyret dyrkede deres grøntsager.

Hammerfyret på Ørnebjerg ligger på Hammerknudens højeste punkt 82 meter over havet. Fyret er det højest beliggende på Bornholm, men ikke det højeste. Den ære tilfalder søsterfyret på Dueodde der med sine 47 meter, er mere end dobbelt så højt som det på Hammeren.