Fyrtårnet på Stejlebjerg


Fra 1802 til 1872

I 1799 blev det besluttet at opføre et fyrtårn på Bornholms nordligste punkt Hammeren. Kommendant Løvenørn blev sendt til Bornholm for at finde et passende sted til det nye søfyr. Valget faldt på Hammerens højeste punkt: Stejlebjerg. Fyret var et 7 meter højt ottekantet stenkulfyr og som den første flyttede Fyrinspektør Pedersen i inspektørboligen 3 år efter Løvenørns besøg.

Det første lys

Den 21. juni 1802 spejlede det første lys sig i Østersøens bølger og kunne begynde at lede skibene uden om Hammeren til stor glæde for de sejlende. Hammerknuden havde indtil da været et sted man skulle passe på og flere skibe forliste på klipperne.

I nærliggende Sandvig var glæden til at overse da medlemmerne af Sandvig Bjærgelaug nu kunne se frem til færre indtægter fra vraggods. Bjærgelaugene var oprettet i henhold til strandingsloven of for at blive en del af bjærgelauget skulle man være “en uberygtet og arbejdsdygtig mand, der har så meget kendskab til søvæsen, at han må anses egnet til bjærge”.

Til at opretholde lyset skulle der bruges en skæppe kul i timen. I vinterhalvåret løb forbruget op på en hel sæk kul for hver 6 timers mørke. For at forsyne fyret med brændsel var der opført et kulhus i Sænebugten, hvor man i dag finder Hammerhavn. For at give træk til ilden blev luft ledt ind under risten gennem et sindrigt system af trækkanaler, og røg og varme blev ledt ud gennem en udluftningshætte i lanternens top. Det er det samme princip, som anvendes i smedeesser.

Modernisering og afvikling

Stejlebjergfyret blev moderniseret i 1837, hvor kulfyret blev skiftet ud med et oliefyret spejlfyr. Det betød at lyset nu var fast og hvidt, men det betød også at arbejdet med at slæbe kul nu var forbi og kulhusene blev enten revet ned eller afhændet. På herredskortet fra 1864 var fyret fortsat placeret på Stejlebjerg mens inspektørboligen ses opført længere mod nord. I løbet af 1871 blev det nuværende fyrtårn opført på Ørnebjerget og Stejlebjergfyret blev endelig nedlagt i 1872.

Næste: Fyrtårnet på Ørnebjerget