Fyrtårnet på Ørnebjerg


Fra 1872 til i dag

Ørnebjerget rager 82 meter op over havet og blev i 1872 hjemsted for det 21 meter høje granittårn vi kan se og besøge i dag. Tårnet er bygget af granitblokke hugget ud af den omkringliggende klippe og på toppen af tårnet står en 2,59 meter høj fresnellinse omkranset af et linsehus i bronze. I tilknytning til fyret ligger fyrmesterboligen og tæt ved ligger bygningerne der tjente som bolig for fyrassistenterne.

Fyrets lyskilde

Fyrtårnet, et anduvningsfyr, udsendte et fast hvidt lys fra en 5-vægers moderatørlampe, som senere fik tilføjet en blinkemekanisme. Blinkemekanismen var et urværk i tårnets midte, der trak en skærm op og ned omkring lyskilden. De forskellige fyrtårn havde hver deres blinkesignatur, hvilket gjorde det muligt at kende de forskellige fyrtårn fra hinanden. I 1907 blev fyret moderniseret med en glødenetsbrænder til petroleum der senere blev skiftet ud med en elektrisk glødepære.

Issignaler i Østersøen

I 1884 blev det muligt at sende issignaler til de sejlende og det kunne have stor betydning for den videre rejse at vide om fx Øresund var frosset til. I dag ser man tydeligt rustudtrækket på fyrets nordside, hvor jernstængerne sad. Kalken kunne ses helt op i 1970’erne, men er i dag vasket af.

Udbygningen af fyrvæsenet

Det nævnes ofte, at oprettelsen af Hammerodde fyr skyldtes vanskeligheder med at se lyset fra Hammeren Fyr i tåget og diset vejr, og selvom Hammeren Fyr ligger højt og fyret ofte rager op over tågen, når den lægger sig langs kysten, var Hammerodde Fyr var ikke en erstatning for Hammeren Fyr, det var snarere et supplement og de to fyr var i samtidig drift i næsten 100 år.

Afvikling og genopstand

Hammeren Fyr lyste frem til 1990, hvorefter fyr og fyr bygninger i 1992 overgik fra Farvandsvæsenet til Naturstyrelsen. I 2011 blev lyset igen tændt, denne gang var det de nye beboere der havde fået tiladelse til igen sende lys ud over Østersøen, et lys der ikke har nogen navigationsmæssig betydning, men minder de sejlende og besøgende om en tid der engang var.

Forrige: Fyrtårnet på Stejlebjerg