Mere end 250 år med lys over Østersøen

Fyrtårnet er ikke længere i drift og er i dag et privat hjem, hvor beboerne bruger fritiden på at passe fyrtårnet og de omkringliggende arealer.

Der opkræves ikke entre for besøg, men året rundt tilbydes der guidede ture. Det er overskuddet fra disse ture der finansierer den videre formidling fra stedet.
 
Tag med på guidet tur

 

 

⚠️ Hammeren Fyr åbner igen den 1. august 2021

Det bliver desværre ikke muligt at nyde udsigten fra Hammeren Fyr i juni og juli, da stedet er at betragte som et lokale eller lokalitet hvor der udøves kulturaktiviteter og er derfor er omfattet af bekendtgørelsen BEK 954 af 20. maj 2021 hvori der står at man skal kunne fremvise coronpas til personalet for at få adgang.

Fyrtårnet er ikke længere i drift og er i dag et privat hjem, hvor vi bruger fritiden på at passe fyrtårnet og de omkringliggende arealer. Vi har derfor ikke mulighed for, at kunne håndhæve de regler der er for at besøge fyret og derfor ser vi os nødsaget til at afvente næste skridt i udfasningsplanen, hvor kravet om coronapas bliver ophævet den 1. august 2021.

I kan dog stadig komme med på guidede ture ved at kontakte mig via mail: fyrtaarnet@hammerfyr.dk eller på telefon 30 23 64 74.

Historien om Hammeren Fyr

Siden 1802 er der fra Hammerens top sendt et advarende lys over Østersøen. Fyrtårnene er mange gange blevet moderniseret og har til tider stået som eksempler på det ypperligste indenfor ingeniørkunst og opfindsomhed. Det var et af de første steder man anvendte elektricitet og radiosignaler, længe før de blev allemandseje – Fyrtårnet står i dag som en monument over en tid der en gang var.

Fra 1802 til 1872
Det tidligere fyrtårn

Det var fra Stejlebjerg at lyset i 70 år spredtes over Østersøen. Fyret blev flere gange moderniseret men blev i 1872 erstattet af det nuværende tårn.

Læs mere

Fra 1872 til i dag:
Det nuværende fyrtårn

Da fyret, i 1872, blev bygget på Ørnebjergets højeste punkt, var det et topmoderne fyrtårn der frem til 1990 ledte skibene udenom Bornholm.

Læs mere

Guidede ture

Hvert år passerer 55.000 skibe fyrtårnet. Fyret havde stor betydning for søfolkene der navigerede farvandet mellem Bornholm og Skåne, hvor blot 20 sømil skiller landene. Men fyret har også været hjemstedet for adskillige fyrpassere og gæster igennem tiden.

Tag med på guidet tur

Billeder med #hammerfyr på Instagram

Området er et af de skønneste i Danmark og naturen danner en perfekt ramme for det gamle fyrtårn, ikke mindst når årstiderne skifter.